Posted
Filed under Htm&Javascript
[원문] http://nextep.tistory.com/68

A. 설치법.


먼저 http://ckeditor.com/ 에서 CK에디터를 다운로드 받습니다.


FTP를 이용해 자신의 계정에 ckeditor 폴더를 업로드 합니다.


사용할 페이지의 <head>와 </head> 사이에 아래 소스코드를 추가합니다.


1.<script type="text/javascript" src="/업로드폴더/ckeditor.js"></script>

에디터를 사용할 텍스트에리어에 ID나 CLASS 어트리뷰트 값을 이용해 아래와 같이 적용할 수 있습니다.


1. ID를 이용한 방법.

 

1.<textarea id="editor1" name="editor1" style="width:100%;height:200px;"></textarea>
2.<script type="text/javascript">
3.//<![CDATA[
4. CKEDITOR.replace( 'editor1' );
5.//]]>
6.</script>

2. CLASS를 이용한 방법.


1.<textarea name="editor2" class="ckeditor" style="width:100%;height:200px;"></textarea>

예제 : http://coterie.hosting.paran.com/ckeditor/



B. 기본 설정법.


1. 스킨


1.<script type="text/javascript">
2.//<![CDATA[
3. CKEDITOR.replace( 'editor1',{
4.   skin:'스킨폴더명'
5. });
6.//]]>
7.</script>

※ CKeditor 에서는 3가지 스킨을 기본적으로 포함하고 있습니다. (kama,office2003,v2)


예제 : http://coterie.hosting.paran.com/ckeditor/index2.html



2. 인터페이스 컬러


CKEditor 기본스킨을 사용할 시 위지윅 에디터의 인터페이스 UI 컬러를 설정할 수 있습니다.


1.<script type="text/javascript">
2.//<![CDATA[
3.   CKEDITOR.replace( 'editor1',{
4.   uiColor: '#14B8C4'
5. });
6.//]]>
7.</script>

 

예제 : http://coterie.hosting.paran.com/ckeditor/index3.html



3. 언어


ckeditor는 기본적으로 페이지의 언어에 맞춰 설정해 주지만 그렇지 않은경우 아래와 같이 가능합니다.


1.<script type="text/javascript">
2.//<![CDATA[
3.  CKEDITOR.replace( 'editor2',{
4.    language : 'english'
5.  });
6.//]]>
7.</script>

예제 : http://coterie.hosting.paran.com/ckeditor/index4.html


4. 엔터 모드


엔터나 시프트+엔터를 누를때의 입력되는 소스를 결정합니다.


1 = <p></p>

2 = <br />

3 = <div></div>


1.<script type="text/javascript">
2.//<![CDATA[
3. CKEDITOR.replace( 'editor1',{
4.   enterMode:'2'
5.   shiftEnterMode:'3'
6. });
7.//]]>
8.</script>

예제 : http://coterie.hosting.paran.com/ckeditor/index5.html


5. 툴바


툴바에 출력할 아이콘을 설정할 있습니다.


01.<script type="text/javascript">
02.//<![CDATA[
03.  CKEDITOR.replace( 'editor1',{
04.    toolbar:
05.    [
06.      ['Bold','-', 'Italic'],
07.      ['NumberedList']
08.    ]
09.  });
10.//]]>
11.</script>

예제 : http://coterie.hosting.paran.com/ckeditor/index6.html


기본 툴바는 아래와 같습니다. 원하는 것만 선택해서 사용하시면 됩니다.


 ['Source','-','Save','NewPage','Preview','-','Templates'],
 ['Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Print', 'SpellChecker', 'Scayt'],
 ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
 ['Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField'],
 '/',
 ['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
 ['NumberedList','BulletedList','-','Outdent','Indent','Blockquote'],
 ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
 ['Link','Unlink','Anchor'],
 ['Image','Flash','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar','PageBreak'],
 '/',
 ['Styles','Format','Font','FontSize'],
 ['TextColor','BGColor'],
 ['Maximize', 'ShowBlocks','-','About']


 

C. 커스텀컨피그 파일 사용법.


자신이 설정한 config 파일을 통해 ckeditor를 커스터마이징 할 수 있습니다.


1.<script type="text/javascript">
2.//<![CDATA[
3. CKEDITOR.replace( 'editor1',{
4.   customConfig : '커스텀설정js파일위치',
5.   width: '100%',
6.   height: 300
7. });
8.//]]>

아래는 전에 제가 사용하던 커스텀 설정입니다.

 

01.CKEDITOR.editorConfig = function( config )
02.{
03. config.docType = '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "<A href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd%22%3E'">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">'</A>;
04.  config.font_defaultLabel = 'Gulim';
05. config.font_names = 'Gulim/Gulim;Dotum/Dotum;Batang/Batang;Gungsuh/Gungsuh;Arial/Arial;Tahoma/Tahoma;Verdana/Verdana';
06.  config.fontSize_defaultLabel = '12px';
07.  config.fontSize_sizes = '8/8px;9/9px;10/10px;11/11px;12/12px;14/14px;16/16px;18/18px;20/20px;22/22px;24/24px;26/26px;28/28px;36/36px;48/48px;';
08.  config.language = "ko";
09. config.resize_enabled = false;
10.  config.enterMode = CKEDITOR.ENTER_BR;
11.  config.shiftEnterMode = CKEDITOR.ENTER_P;
12.  config.startupFocus = true;
13. config.uiColor = '#EEEEEE';
14. config.toolbarCanCollapse = false;
15. config.menu_subMenuDelay = 0;
16. config.toolbar = [['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript','-','TextColor','BGColor','-','JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock','-','Link','Unlink','-','Find','Replace','SelectAll','RemoveFormat','-','Image','Flash','Table','SpecialChar'],'/',['Source','-','ShowBlocks','-','Font','FontSize','Undo','Redo','-','About']];
17.};
2010/02/18 22:57 2010/02/18 22:57
Gośka

poradnik remontowy



Wykonanie w/w czynności daje nam pewność, że samodzielne szpachlowanie ścian zakończy się powodzeniem.

kamery przemysłowe podlaskie

Witaj! kamery to nasza specjalność od 20 lat firma Cam-Tech specjalizuje się w montażu oraz dystrybucji systemów CCTV IP. Na naszej stronie znajdziecie różnorodność naszych usług a a w nich: kamery cctv montaż podlaskie, od 5 lat zajmujemy się także usługami takimi jak, instalacja monitoringu.Zapraszamy serdecznie na naszą stronę www, gdzie odnajdziecie także sporo poradników! dotyczących sieci światłowodowych czy ustawiania osprzętu sieciowego. Cam-Tech!.

firma windykacyjna szczecin

Gradatin! to aktywnie inwestująca duża firma, jednocząca najlepszych specjalistów regionu zachodniopomorskiego. Pracę na terenie Polski zaczęliśmy na początku 2002 r. Zajmujemy się szeroko pojętą usługą windykacji, pozyskiwaniem informacji gospodarczej , obrotem wierzytelnościami oraz obsługą prawną przedsiębiorstw.

Klientom, przedsiębiorcom, zapewniamy ochronę związaną z egzekucją płatności, wynikającą z różnych okoliczności. Na naszą ofertę biznesową, składają się: nadzór nad kontrahentami, prowadzenie wywiadów gospodarczych, monitoring należności, dochodzenie roszczeń finansowych lub oddłużanie Szczecin.

Windykacja Szczecin proponujemy bogaty wachlarz możliwości, związanych ze zmianami w aktywach,
pasywach lub samej organizacji przedsiębiorstwa. Kooperacja z naszą firmą stwarza nowe możliwości prowadzące do wielu sukcesów na polu prawym. Współpraca z nami poprawia funkcjonalność firmy i znacząco zmniejsza liczbę wymagalnych zobowiązań.

Zainteresowanych zapraszamy >firma windykacyjna szczecin